29 March 2010

The Flashbulb - Delhi III

sunt valuri pozitive, valuri negative, valuri mari sau mici, valuri tripante shi dureroase, sunt valuri caldutse shi valuri reci, sunt valuri care te duc departe shi valuri care te aduc acasa, sunt valuri, doar valuri, nimic mai mult

No comments:

Post a Comment