28 June 2010

Olanda

azi joaca Olanda shi-mi place tare de ea, nu doar pu ca e tsara in care libertatea e cuvantul care i se asociaza cel mai bine, nu doar pu ca acolo imi vad petrecutsi anii tineretsii (trecute) shi batranetsii (yet to be), ci pu ca e tsara la pronuntsia numelui careia imi zambeshte cel mai mult THC-ul (la tema asta: mi-am luat azi "Bong"-ul lui Alexandru Vakulovski shi's mandra de mine)

azi voi bea bere cu Jack shi ma voi bucura pu o tsara care nu-i a mea

No comments:

Post a Comment