30 September 2014

to force or not to force, this is the question

nu cred ca tre de fortat
dar nu tre de renuntat pana cand inima nu e libera si sigura
sau poate tre
sau poate inima e mereu dubitativa
tre de gandit

No comments:

Post a Comment