06 November 2009

Carbon Based Lifeforms - Abiogensis

cu bolile, durerile, porcariile shi paranoia asta generala, vreau totushi sa incerc sa respir, sa-mi umplu plamanii cu pace shi dragoste
sa nu ma mai doara nimic
sa nu-mi fie frica
sa plutesc

No comments:

Post a Comment