23 January 2010

to do list


- sa descopar frumusetsea shi linishtea acolo unde ele lipsesc
- sa fiu mai buna shi mai toleranta cu natura, oamenii shi cu mine
- sa ascult shi sa aud tot ceea ce emana energie pozitiva
- sa zbor acasa, oriunde ashi fi

1 comment: