26 June 2020

ceea ce sunt, nu ştiu, iar ceea ce ştiu, nu sunt

No comments:

Post a Comment